Bỏ để qua phần nội dung
Tiết kiệm 47% nhiên liệu Lexus 3.9L / 100km 2.2L iX HHO Kit

Tiết kiệm 47% nhiên liệu Lexus 3.9L / 100km 2.2L iX HHO Kit

Kỷ lục tiết kiệm nhiên liệu mới 47% HHO Lexus 3.9L / 100km / 72MPG - là 7.6L / 100km / 37.2MPG - Bộ HHO iX300 Động cơ 2-3L đặt hàng bên dưới
Bài viết trước Bộ HHO cho Audi 2.0 TDI Estate 2010 HHO Generator iX HHO FACTORY HHOKIT
Tiếp theo Hydrogen Great Giza Pyramid Chỉ cần thêm nước Thiết kế ngược nhà máy điện Giza